Záměry na území ČR
Kód záměru: HKK888
Název záměru: Nádrže na motorovou naftu v areálu společnosti VODA CZ s.r.o. Hořenice
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/10.4
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Královéhradecký krajRychnov nad KněžnouČerníkoviceČerníkovice
Příslušný úřad: Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 30.10.2017 10:26
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: VODA CZ s.r.o., Bohuslava Martinů 1038/20, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové
IČO oznamovatele: 25969692
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
05.10.2017
Termín pro zaslání vyjádření: 25.10.2017
Zpracovatel oznámení: Achrerová Hybšová Zdeňka Mgr.
Text oznámení záměru: HKK888_oznameni.zip (10108 kB) - 05.10.2017 10:03:21
Informace o oznámení: HKK888_infOznam.pdf (188 kB) - 05.10.2017 09:48:50
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
30.10.2017
Datum nabytí právní moci: 30.11.2017
Závěry zjišťovacího řízení: HKK888_zjistovaci.pdf (240 kB) - 30.10.2017 10:26:49
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: