Záměry na území ČR
Kód záměru: HKK897
Název záměru: Zařízení na úpravu odpadů v areálu Centra komplexního nakládání s odpady Trutnov – Kryblice II
Znění novely zákona: č. 326/2017 Sb.
Stav: Ukončeno z jiných důvodů
Podlimitní:
Důvody ukončení záměru: HKK897_duvodyUkonceni.pdf (180 kB) - 08.01.2018 12:46:30
Zařazení: II/56
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Královéhradecký krajTrutnovTrutnovBohuslavice nad Úpou
Královéhradecký krajTrutnovTrutnovStarý Rokytník
Příslušný úřad: Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 08.01.2018 12:46
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Společnost Horní Labe a.s.
IČ oznamovatele: 46506306
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
30.11.2017
Termín pro zaslání vyjádření: 22.12.2017
Zpracovatel oznámení: Píša Radek Ing.
Text oznámení záměru: HKK897_oznameni.zip (17252 kB) - 30.11.2017 11:29:24
Informace o oznámení: HKK897_infOznam.pdf (189 kB) - 30.11.2017 11:29:24
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení:
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: