Záměry na území ČR
Kód záměru: HKK903
Název záměru: Zařízení na úpravu odpadů v areálu Centra komplexního nakládání s odpady Trutnov – Kryblice II
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/56
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Královéhradecký krajTrutnovTrutnovBohuslavice nad Úpou
Příslušný úřad: Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 21.02.2018 13:06
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Společnost Horní Labe a.s.
IČ oznamovatele: 46506306
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
18.01.2018
Termín pro zaslání vyjádření: 15.02.2018
Zpracovatel oznámení: Píša Radek Ing.
Text oznámení záměru: HKK903_oznameni.zip (47289 kB) - 18.01.2018 13:25:14
Informace o oznámení: HKK903_infOznam.pdf (189 kB) - 18.01.2018 13:25:14
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
21.02.2018
Datum nabytí právní moci: 24.03.2018
Závěry zjišťovacího řízení: HKK903_zjistovaci.pdf (241 kB) - 21.02.2018 13:06:51
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: