Záměry na území ČR
Kód záměru: HKK904
Název záměru: Zařízení na úpravu odpadů v areálu Centra komplexního nakládání s odpady Dolní Branná
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Dokumentace
Podlimitní:
Zařazení: II/56
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Královéhradecký krajTrutnovDolní BrannáDolní Branná
Příslušný úřad: Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 30.04.2020 13:05
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Marius Pedersen a.s.
IČ oznamovatele: 42194920
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
09.02.2018
Termín pro zaslání vyjádření: 10.03.2018
Zpracovatel oznámení: Píša Radek Ing.
Text oznámení záměru: HKK904_oznameni.zip (11472 kB) - 09.02.2018 13:07:17
Informace o oznámení: HKK904_infOznam.pdf (189 kB) - 09.02.2018 13:07:17
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
15.03.2018
Závěry zjišťovacího řízení: HKK904_zjistovaci.pdf (269 kB) - 15.03.2018 12:37:33
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Píša Radek Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
11.07.2019
Termín pro zaslání vyjádření: 10.08.2019
Text dokumentace: HKK904_dokumentace.pdf (1925 kB) - 11.07.2019 13:09:50
Text přepracované/doplněné dokumentace: HKK904_prepracovana.zip (22300 kB) - 20.03.2020 13:18:05
Přílohy k dokumentaci: Přílohy k dokumentaci
HKK904_prilohaDokumentaceDOC_1.zip (13132 kB) - 11.07.2019 13:09:50
Informace o dokumentaci: HKK904_infDokumentace.pdf (123 kB) - 20.03.2020 13:18:05
Vrácení dokumentace: HKK904_vraceni.pdf (128 kB) - 19.08.2019 16:20:44
HKK904_vraceni.pdf (164 kB) - 30.04.2020 13:05:14
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
HKK904_inf1VP.pdf (152 kB) - 28.04.2020 07:36:16
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: