Záměry na území ČR
Kód záměru: HKK914
Název záměru: Navýšení kapacit spotřeb organických rozpouštědel lakovny SO17, společnosti RONAL CR s.r.o., závod W15 – Jičín
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/23
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Královéhradecký krajJičínJičínJičín
Příslušný úřad: Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 12.09.2018 09:48
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: RONAL CR s.r.o., Jungmannova 1117, 506 01 Jičín
IČ oznamovatele: 49812106
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
02.08.2018
Termín pro zaslání vyjádření: 01.09.2018
Zpracovatel oznámení: Plachý Vladimír Ing.
Text oznámení záměru: HKK914_oznameni.zip (22403 kB) - 02.08.2018 09:08:43
Informace o oznámení: HKK914_infOznam.pdf (190 kB) - 02.08.2018 09:08:43
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
12.09.2018
Datum nabytí právní moci: 13.10.2018
Závěry zjišťovacího řízení: HKK914_zjistovaci.pdf (321 kB) - 12.09.2018 09:48:32
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: