Záměry na území ČR
Kód záměru: HKK922
Název záměru: Zpopelňovací zařízení živočišných tkání zvířat instalované v areálu chovu prasat Libřice – instalace druhé pece
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/58
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Královéhradecký krajHradec KrálovéLibřiceLibřice
Příslušný úřad: Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 05.12.2018 09:17
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: LIPRA PORK, a.s., Štěpánovice 38, 512 63 Rovensko pod Troskami
IČ oznamovatele: 46356118
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
24.10.2018
Termín pro zaslání vyjádření: 23.11.2018
Zpracovatel oznámení: Vraný Miroslav Ing.
Text oznámení záměru: HKK922_oznameni.zip (4500 kB) - 24.10.2018 10:09:58
Informace o oznámení: HKK922_infOznam.pdf (189 kB) - 24.10.2018 10:09:58
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
05.12.2018
Datum nabytí právní moci: 05.01.2019
Závěry zjišťovacího řízení: HKK922_zjistovaci.pdf (384 kB) - 05.12.2018 09:17:00
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: