Záměry na území ČR
Kód záměru: HKK930
Název záměru: ČOV Náchod - energetické využití kalů
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Ukončeno z jiných důvodů
Podlimitní:
Důvody ukončení záměru: HKK930_duvodyUkonceni.pdf (142 kB) - 05.03.2019 09:38:25
Zařazení: II/56
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Královéhradecký krajNáchodNáchodBražec
Příslušný úřad: Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 05.03.2019 09:38
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., Kladská 1521, 547 01 Náchod
IČ oznamovatele: 48172928
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
22.01.2019
Termín pro zaslání vyjádření: 22.02.2019
Zpracovatel oznámení: Tomášek Josef Ing., CSc.
Text oznámení záměru: HKK930_oznameni.zip (20694 kB) - 23.01.2019 12:04:24
Informace o oznámení: HKK930_infOznam.pdf (196 kB) - 23.01.2019 12:04:24
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení:
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: