Záměry na území ČR
Kód záměru: HKK951
Název záměru: Recirkulační akvakulturní systém – Stračov
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/69
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Královéhradecký krajHradec KrálovéStračovStračov
Příslušný úřad: Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 18.12.2019 13:26
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Zemědělská akciová společnost Mžany, a. s., Mžany 14, 503 15 Mžany
IČ oznamovatele: 25253867
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
14.11.2019
Termín pro zaslání vyjádření: 14.12.2019
Zpracovatel oznámení: Píša Radek Ing.
Text oznámení záměru: HKK951_oznameni.zip (4430 kB) - 14.11.2019 13:25:39
Informace o oznámení: HKK951_infOznam.pdf (135 kB) - 14.11.2019 13:25:39
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
18.12.2019
Datum nabytí právní moci: 18.01.2020
Závěry zjišťovacího řízení: HKK951_zjistovaci.pdf (158 kB) - 18.12.2019 13:26:32
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: