Záměry na území ČR
Kód záměru: HKK971
Název záměru: Žárová zinkovna na Dole Jan Šverma v Žacléři
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/22
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Královéhradecký krajTrutnovLamperticeLampertice
Příslušný úřad: Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 18.06.2020 13:08
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: GEMEC - UNION a.s., Jívka 187, 542 13 Jívka
IČ oznamovatele: 25916581
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
13.05.2020
Termín pro zaslání vyjádření: 12.06.2020
Zpracovatel oznámení: Dvořáková Irena RNDr.
Text oznámení záměru: HKK971_oznameni.zip (18092 kB) - 13.05.2020 12:26:40
Informace o oznámení: HKK971_infOznam.pdf (123 kB) - 13.05.2020 12:26:40
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
18.06.2020
Datum nabytí právní moci: 21.07.2020
Závěry zjišťovacího řízení: HKK971_zjistovaci.pdf (224 kB) - 18.06.2020 13:08:03
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: