Záměry na území ČR
Kód záměru: HKK985
Název záměru: Biometanová stanice Králíky III
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/56;II/58
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Královéhradecký krajHradec KrálovéNový BydžovNový Bydžov
Příslušný úřad: Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 12.10.2020 13:01
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Rolnická a. s. Králíky, Králíky 1, 504 01 Králíky
IČO oznamovatele: 25978438
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
02.09.2020
Termín pro zaslání vyjádření: 02.10.2020
Zpracovatel oznámení: * Nezpracováno autorizovanou osobou
Text oznámení záměru: HKK985_oznameni.pdf (10007 kB) - 02.09.2020 12:55:56
Informace o oznámení: HKK985_infOznam.pdf (137 kB) - 02.09.2020 12:55:56
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
12.10.2020
Datum nabytí právní moci: 12.11.2020
Závěry zjišťovacího řízení: HKK985_zjistovaci.pdf (180 kB) - 12.10.2020 13:01:09
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: