Záměry na území ČR
Kód záměru: HKK992
Název záměru: Lípa nad Orlicí – stáj pro masný skot
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/69
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Královéhradecký krajRychnov nad KněžnouLípa nad OrlicíLípa nad Orlicí
Příslušný úřad: Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 07.12.2020 12:52
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Farma u řeky Orlice s. r. o., Lípa nad Orlicí 60, 517 21 Týniště nad Orlicí 1
IČ oznamovatele: 28826574
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
26.10.2020
Termín pro zaslání vyjádření: 25.11.2020
Zpracovatel oznámení: Vraný Miroslav Ing.
Text oznámení záměru: HKK992_oznameni.zip (24256 kB) - 26.10.2020 12:37:17
Informace o oznámení: HKK992_infOznam.pdf (137 kB) - 26.10.2020 12:37:17
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
07.12.2020
Datum nabytí právní moci: 07.01.2021
Závěry zjišťovacího řízení: HKK992_zjistovaci.pdf (188 kB) - 07.12.2020 12:52:11
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: