Záměry na území ČR
Kód záměru: HKK993
Název záměru: Lakovací linka L8 – Skřivany
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/23
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Královéhradecký krajHradec KrálovéSkřivanySkřivany
Příslušný úřad: Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 07.12.2020 14:45
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Trivium Packaging Czech Republic s.r.o., Tovární 67, 503 52 Skřivany
IČ oznamovatele: 29296803
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
29.10.2020
Termín pro zaslání vyjádření: 28.11.2020
Zpracovatel oznámení: Píša Radek Ing.
Text oznámení záměru: HKK993_oznameni.zip (25431 kB) - 29.10.2020 13:27:04
Informace o oznámení: HKK993_infOznam.pdf (125 kB) - 29.10.2020 13:27:04
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
08.12.2020
Datum nabytí právní moci: 08.01.2021
Závěry zjišťovacího řízení: HKK993_zjistovaci.pdf (175 kB) - 07.12.2020 14:45:04
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: