Záměry na území ČR
Kód záměru: JHC1030
Název záměru: Ochranný val Zvěrotice
Znění novely zákona: č. 284/2021 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní: Ano
Zařazení: II/56
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihočeský krajTáborZvěroticeZvěrotice
Jihočeský krajTáborZvěroticeZvěrotice
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 08.09.2022 11:12
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: ASTON - služby v ekologii, s.r.o., Novomlýnská 1373/5, Nové Město, 110 00 Praha 1
IČ oznamovatele: 26072602
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
26.07.2022
Termín pro zaslání vyjádření: 25.08.2022
Zpracovatel oznámení: * Nezpracováno autorizovanou osobou
Text oznámení záměru: JHC1030_oznameni.zip (10643 kB) - 26.07.2022 08:28:48
Informace o oznámení: JHC1030_infOznam.pdf (163 kB) - 26.07.2022 11:44:13
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
08.09.2022
Závěry zjišťovacího řízení: JHC1030_zjistovaci.pdf (255 kB) - 08.09.2022 11:12:07
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
JihočeskýČeské BudějoviceKrajský úřad Jihočeského kraje
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: