Záměry na území ČR
Kód záměru: JHC1066
Název záměru: Rozšíření recyklační plochy pro zpracování stavebních a dřevních odpadů v areálu stávající skládky Vydlaby
Znění novely zákona: č. 284/2021 Sb.
Stav: Ukončeno z jiných důvodů
Podlimitní: Ne
Důvody ukončení záměru: JHC1066_duvodyUkonceni.pdf (172 kB) - 16.05.2023 09:02:40
Zařazení: II/56
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihočeský krajPísekPísekSmrkovice
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 16.05.2023 09:02
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: ODPADY PÍSEK s.r.o., Vydlaby 175, 397 01 Písek
IČ oznamovatele: 49062417
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
28.03.2023
Termín pro zaslání vyjádření: 28.04.2023
Zpracovatel oznámení: * Nezpracováno autorizovanou osobou
Text oznámení záměru: JHC1066_oznameni.zip (16319 kB) - 28.03.2023 08:59:21
Informace o oznámení: JHC1066_infOznam.pdf (187 kB) - 28.03.2023 08:59:21
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení:
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
JihočeskýPísekMěstský úřad Písek
JihočeskýČeské BudějoviceKrajský úřad Jihočeského kraje
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: