Záměry na území ČR
Kód záměru: JHC197
Název záměru: Tempico Rotoclave - Zařízení k dekontaminaci zdravotnického odpadu v areálu VETAS Č. Budějovice
Znění novely zákona: č. 163/2006 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/10.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihočeský krajČeské BudějoviceHosínDobřejovice u Hosína
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 23.07.2008 09:13
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: EKOPUR s.r.o., Dobřejovice 97, 373 62 Hosín
IČ oznamovatele: 26106612
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: * Nezpracováno autorizovanou osobou
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: JHC197_oznameni.doc (5652 kB) - 27.12.2006 11:03:33
Informace o oznámení: JHC197_infOznam.doc (100 kB) - 28.12.2006 10:38:17
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: JHC197_zjistovaci.doc (119 kB) - 31.01.2007 09:05:05
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
JihočeskýČeské BudějoviceMagistrát města České Budějovice
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Pešková Hana Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
11.02.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: JHC197_dokumentace.doc (20487 kB) - 06.02.2008 15:46:48
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: JHC197_infDokumentace.doc (96 kB) - 21.05.2008 09:07:18
Vrácení dokumentace: JHC197_vraceni.doc (101 kB) - 25.07.2007 15:08:13
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Tomášek Josef Ing., CSc.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: JHC197_posudek.pdf (2016 kB) - 21.05.2008 09:10:35
Informace o posudku: JHC197_infPosudek.doc (101 kB) - 21.05.2008 09:10:36
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
13.06.2008
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
JHC197_inf1VP.doc (111 kB) - 13.06.2008 14:00:01
Zápis z 1. veřejného projednání: JHC197_zapis1VP.doc (147 kB) - 08.07.2008 09:06:13
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
23.07.2008
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000: Neprokázán
Text stanoviska: JHC197_zaveryStan.doc (158 kB) - 23.07.2008 08:13:01
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: