Záměry na území ČR
Kód záměru: JHC356
Název záměru: Areál pro chov dojnic Hajany
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: I/1.7
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihočeský krajStrakoniceHajanyHajany u Blatné
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 01.09.2008 15:44
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Zemědělské družstvo Lnáře,lnáře 195, 387 42 Lnáře
IČ oznamovatele: 00113662
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení:
Text oznámení záměru:
Informace o oznámení:
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení:
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Přílepek Radek Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
18.04.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: JHC356_dokumentace.pdf (4184 kB) - 17.04.2008 08:29:25
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: JHC356_infDokumentace.doc (100 kB) - 17.04.2008 08:29:25
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Charouzek Josef Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
13.06.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: JHC356_posudek.zip (519 kB) - 12.06.2008 07:59:14
Informace o posudku: JHC356_infPosudek.doc (101 kB) - 12.06.2008 07:59:14
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: JHC356_zaveryStan.doc (169 kB) - 01.09.2008 14:44:15
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: