Záměry na území ČR
Kód záměru: JHC384
Název záměru: Kompostárna Rumpold v k.ú. Makov
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/10.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihočeský krajTáborJistebniceMakov u Jistebnice
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 27.10.2008 08:13
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Rumpold s.r.o., Klimentská 1746/52, 110 Praha 1
IČ oznamovatele: 61459364
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
03.09.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Čepelík Jan Mgr.
Text oznámení záměru: JHC384_oznameni.pdf (1735 kB) - 04.09.2008 11:53:40
Informace o oznámení: JHC384_infOznam.doc (101 kB) - 04.09.2008 11:53:41
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: JHC384_zjistovaci.doc (228 kB) - 27.10.2008 08:12:45
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: