Záměry na území ČR
Kód záměru: JHC584
Název záměru: Zemědělská bioplynová stanice Lidmovice
Znění novely zákona: č. 85/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/3.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihočeský krajStrakoniceSkočiceLidmovice
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 11.06.2012 12:44
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Výrobně obchodní družstvo Lidmovice, Lidmovice 33, 389 01 Vodňany
IČ oznamovatele: 48201383
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
11.05.2012
Termín pro zaslání vyjádření: 31.05.2012
Zpracovatel oznámení: Přílepek Radek Ing.
Text oznámení záměru: JHC584_oznameni.pdf (6911 kB) - 11.05.2012 09:16:21
Informace o oznámení: JHC584_infOznam.pdf (466 kB) - 11.05.2012 09:16:21
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
08.06.2012
Závěry zjišťovacího řízení: JHC584_zjistovaci.pdf (558 kB) - 11.06.2012 11:44:08
Informace o závěru zjišťovacího řízení: JHC584_infZjistovaci.pdf (412 kB) - 11.06.2012 11:44:08
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: