Záměry na území ČR
Kód záměru: JHC601
Název záměru: Rozšíření areálu výkrmu brojlerů Záhorkov
Znění novely zákona: č. 167/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: I/1.7;§4 odst. 1 písm. b
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihočeský krajČeský KrumlovKájovKladné
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 03.10.2012 09:43
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Vodňanské kuře, s.r.o., Karlov 196, 284 01 Kutná Hora
IČ oznamovatele: 27435148
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
31.08.2012
Termín pro zaslání vyjádření: 20.09.2012
Zpracovatel oznámení: Přílepek Radek Ing.
Text oznámení záměru: JHC601_oznameni.pdf (5821 kB) - 30.08.2012 06:49:24
Informace o oznámení: JHC601_infOznam.pdf (415 kB) - 30.08.2012 06:49:24
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
27.09.2012
Závěry zjišťovacího řízení: JHC601_zjistovaci.pdf (549 kB) - 03.10.2012 08:43:01
Informace o závěru zjišťovacího řízení: JHC601_infZjistovaci.pdf (418 kB) - 03.10.2012 08:43:01
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
JihočeskýČeský KrumlovMěstský úřad Český Krumlov
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: