Záměry na území ČR
Kód záměru: JHC611
Název záměru: Bioplynová stanice Rábín
Znění novely zákona: č. 167/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/3.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihočeský krajPrachaticeMaloviceMalovice u Netolic
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 21.11.2012 09:12
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: 1 bp.cz s. r. o.
IČ oznamovatele: 24659614
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
23.10.2012
Termín pro zaslání vyjádření: 12.11.2012
Zpracovatel oznámení: * Nezpracováno autorizovanou osobou
Text oznámení záměru: JHC611_oznameni.zip (12860 kB) - 23.10.2012 06:52:35
Informace o oznámení: JHC611_infOznam.pdf (512 kB) - 21.11.2012 09:07:47
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
22.11.2012
Závěry zjišťovacího řízení: JHC611_zjistovaci.doc (178 kB) - 21.11.2012 09:12:00
Informace o závěru zjišťovacího řízení: JHC611_infZjistovaci.doc (80 kB) - 21.11.2012 09:12:19
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: