Záměry na území ČR
Kód záměru: JHC629
Název záměru: ORLÍK SUMMER RESORT k.ú. Zbonín
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Ukončeno z jiných důvodů
Podlimitní:
Důvody ukončení záměru: JHC629_duvodyUkonceni.pdf (928 kB) - 24.11.2017 08:55:22
Zařazení: II/10.8;II/10.9;§4 odst. 1 písm. c;§4 odst. 1 písm. e
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihočeský krajPísekVarvažovZbonín
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 24.11.2017 08:55
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: ORLÍK SUMMER RESORT s.r.o., Přístav 71, 38278 Lipno nad Vltavou
IČ oznamovatele: 26100690
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Nevyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
25.01.2013
Termín pro zaslání vyjádření: 14.02.2013
Zpracovatel oznámení: Pešková Hana Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000: Bílek Ondřej RNDr.
Dotčené ptačí oblasti: Údolí Otavy a Vltavy
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: JHC629_oznameni.pdf (3089 kB) - 25.01.2013 13:39:30
Text vyhodnocení na soustavu Natura 2000: Text vyhodnocení na soustavu Natura 2000 je součástí textové/tištěné části oznámení
Informace o oznámení: JHC629_infOznam.pdf (191 kB) - 25.01.2013 13:39:30
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: JHC629_zjistovaci.zip (10945 kB) - 25.02.2013 07:59:31
Informace o závěru zjišťovacího řízení: JHC629_infZjistovaci.pdf (124 kB) - 25.02.2013 07:59:31
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: