Záměry na území ČR
Kód záměru: JHC634
Název záměru: Splouvání Teplé Vltavy v úseku Soumarský Most - most u Pěkné od roku 2013
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: §4 odst. 1 písm. e
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihočeský krajPrachaticeNová PecPěkná
Jihočeský krajPrachaticeVolaryChlum u Volar
Jihočeský krajPrachaticeVolaryVolary
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 13.03.2013 14:52
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Správa Národního parku a Chráněné krajinné oblasti Šumava, s.p.o., 1.máje 260, 385 01, Vimperk
IČ oznamovatele: 00583171
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Nevyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
14.02.2013
Termín pro zaslání vyjádření: 06.03.2013
Zpracovatel oznámení: Bílek Ondřej RNDr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000: Bílek Ondřej RNDr.
Dotčené ptačí oblasti: Šumava
Dotčené EVL: Šumava
Text oznámení záměru: JHC634_oznameni.zip (9258 kB) - 13.02.2013 14:43:24
Text vyhodnocení na soustavu Natura 2000: JHC634_vyhodnoceniNaturaOznameni.pdf (2051 kB) - 13.02.2013 14:43:24
Informace o oznámení: JHC634_infOznam.pdf (175 kB) - 13.02.2013 14:55:37
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
14.03.2013
Závěry zjišťovacího řízení: JHC634_zjistovaci.pdf (170 kB) - 13.03.2013 14:52:47
Informace o závěru zjišťovacího řízení: JHC634_infZjistovaci.pdf (118 kB) - 13.03.2013 14:52:47
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: