Záměry na území ČR
Kód záměru: JHC636
Název záměru: ASPERA, spol. s r.o. - instalace nové práškové lakovny
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/4.2
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihočeský krajČeské BudějoviceČeské BudějoviceČeské Budějovice 6
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihočeského kraje
Oznamovatel: ASPERA, spol. s r.o., Dubičné 104, 373 71 Rudolfov
IČO oznamovatele: 13497774
Datum a čas posledních úprav: 15.04.2013 11:35
OZNÁMENÍ
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
18.03.2013
Termín pro zaslání vyjádření: 07.04.2013
Zpracovatel oznámení: Cetl Pavel Ing.
Text oznámení záměru: JHC636_oznameni.zip (9313 kB) - 18.03.2013 10:56:10
Informace o oznámení: JHC636_infOznam.pdf (103 kB) - 18.03.2013 10:56:10
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
15.04.2013
Závěry zjišťovacího řízení: JHC636_zjistovaci.pdf (99 kB) - 15.04.2013 11:35:22
Informace o závěru zjišťovacího řízení: JHC636_infZjistovaci.pdf (57 kB) - 15.04.2013 11:35:22
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: