Záměry na území ČR
Kód záměru: JHC642
Název záměru: Výkrmna skotu a zastřešené hnojiště Bošilec
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/1.5
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihočeský krajČeské BudějoviceBošilecBošilec
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 27.06.2013 08:18
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: František Drs, Bošilec 17, 373 65 Dolní Bukovsko
IČ oznamovatele: 15769046
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
19.04.2013
Termín pro zaslání vyjádření: 08.05.2013
Zpracovatel oznámení: Přílepek Radek Ing.
Text oznámení záměru: JHC642_oznameni.pdf (2287 kB) - 18.04.2013 10:02:49
Informace o oznámení: JHC642_infOznam.pdf (108 kB) - 30.04.2013 07:42:15
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
16.05.2013
Závěry zjišťovacího řízení: JHC642_zjistovaci.pdf (555 kB) - 27.06.2013 08:18:26
Informace o závěru zjišťovacího řízení: JHC642_infZjistovaci.pdf (376 kB) - 17.05.2013 11:32:56
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: