Záměry na území ČR
Kód záměru: JHC653
Název záměru: Středisko pro nakládání s odpady Dolní Radouň společnosti ČECH – ODPADY s.r.o., rozšíření činnosti – provoz biodegradace odpadů
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/10.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihočeský krajJindřichův HradecJindřichův HradecDolní Radouň
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 30.08.2013 07:57
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: ČECH-ODPADY s.r.o., Biskupský dvůr 2095/8, 110 01 Praha 1
IČ oznamovatele: 26068869
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
01.08.2013
Termín pro zaslání vyjádření: 21.08.2013
Zpracovatel oznámení: * Nezpracováno autorizovanou osobou
Text oznámení záměru: JHC653_oznameni.pdf (7798 kB) - 01.08.2013 09:26:09
Informace o oznámení: JHC653_infOznam.pdf (103 kB) - 01.08.2013 09:26:09
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
30.08.2013
Závěry zjišťovacího řízení: JHC653_zjistovaci.zip (531 kB) - 30.08.2013 07:57:57
Informace o závěru zjišťovacího řízení: JHC653_infZjistovaci.pdf (58 kB) - 30.08.2013 07:57:57
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: