Záměry na území ČR
Kód záměru: JHC658
Název záměru: Modernizace mléčné farmy Blehov
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/1.5
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihočeský krajPísekZhořBlehov
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 01.11.2013 11:57
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Vladimír Švehla, Blehov 3, 399 01 Milevsko
IČ oznamovatele: 46659137
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
04.09.2013
Termín pro zaslání vyjádření: 24.09.2013
Zpracovatel oznámení: Vraný Miroslav Ing.
Text oznámení záměru: JHC658_oznameni.pdf (2171 kB) - 03.09.2013 09:30:45
Informace o oznámení: JHC658_infOznam.pdf (173 kB) - 05.09.2013 09:52:06
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
02.10.2013
Závěry zjišťovacího řízení: JHC658_zjistovaci.pdf (176 kB) - 01.11.2013 11:57:08
Informace o závěru zjišťovacího řízení: JHC658_infZjistovaci.pdf (116 kB) - 01.11.2013 11:57:08
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: