Záměry na území ČR
Kód záměru: JHC698
Název záměru: Stavební úpravy a přístavby ke stájím pro skot Báňovice
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: I/1.7
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihočeský krajJindřichův HradecBáňoviceBáňovice
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 18.11.2014 06:52
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: František Habr
IČ oznamovatele: 42413575
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
16.10.2014
Termín pro zaslání vyjádření: 04.11.2014
Zpracovatel oznámení: Přílepek Radek Ing.
Text oznámení záměru: JHC698_oznameni.pdf (1515 kB) - 15.10.2014 10:00:53
Informace o oznámení:
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
14.11.2014
Závěry zjišťovacího řízení: JHC698_zjistovaci.zip (1058 kB) - 18.11.2014 06:52:59
Informace o závěru zjišťovacího řízení: JHC698_infZjistovaci.pdf (384 kB) - 18.11.2014 06:52:59
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: