Záměry na území ČR
Kód záměru: JHC701
Název záměru: Obnova golfového hřiště Lipno nad Vltavou
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/10.8
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihočeský krajČeský KrumlovLipno nad VltavouLipno nad Vltavou
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 11.12.2014 08:37
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Golf Point a.s.
IČ oznamovatele: 27169758
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
10.11.2014
Termín pro zaslání vyjádření: 01.12.2014
Zpracovatel oznámení:
Text oznámení záměru: JHC701_oznameni.zip (27705 kB) - 10.11.2014 10:28:24
Informace o oznámení: JHC701_infOznam.pdf (427 kB) - 10.11.2014 10:28:24
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
10.12.2014
Závěry zjišťovacího řízení: JHC701_zjistovaci.pdf (580 kB) - 11.12.2014 08:37:23
Informace o závěru zjišťovacího řízení: JHC701_infZjistovaci.pdf (386 kB) - 11.12.2014 08:37:23
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: