Záměry na území ČR
Kód záměru: JHC704
Název záměru: Přeložka II/156 a II/157 – 6. Etapa a Přeložka II/157 – obchvat Srubce
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/9.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihočeský krajČeské BudějoviceSrubecSrubec
Jihočeský krajČeské BudějoviceČeské BudějoviceČeské Budějovice 5
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 20.03.2018 10:35
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, 37001 České Budějovice - České Budějovice 7
IČ oznamovatele: 70890650
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
21.11.2014
Termín pro zaslání vyjádření: 11.12.2014
Zpracovatel oznámení: Kuk Richard Ing.
Text oznámení záměru: JHC704_oznameni.zip (92745 kB) - 21.11.2014 11:25:51
Informace o oznámení: JHC704_infOznam.pdf (444 kB) - 21.11.2014 11:25:51
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
18.12.2014
Závěry zjišťovacího řízení: JHC704_zjistovaci.zip (97740 kB) - 19.12.2014 10:13:19
Informace o závěru zjišťovacího řízení: JHC704_infZjistovaci.docx (79 kB) - 19.12.2014 10:09:13
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
JihočeskýČeské BudějoviceMagistrát města České Budějovice
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Kuk Richard Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
14.11.2017
Termín pro zaslání vyjádření: 14.12.2017
Text dokumentace: JHC704_dokumentace.pdf (12861 kB) - 14.11.2017 09:03:03
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Přílohy k dokumentaci: přilohy
JHC704_prilohaDokumentaceDOC_1.pdf (2962 kB) - 14.11.2017 09:03:04
Akustická studie
JHC704_prilohaDokumentaceDOC_2.pdf (20152 kB) - 14.11.2017 09:05:15
rozptylová studie
JHC704_prilohaDokumentaceDOC_3.pdf (6180 kB) - 14.11.2017 09:10:03
hodnocení zdravotních rizik
JHC704_prilohaDokumentaceDOC_4.pdf (1468 kB) - 14.11.2017 09:10:28
dopravně inženýrské podklady
JHC704_prilohaDokumentaceDOC_5.pdf (2843 kB) - 14.11.2017 09:10:47
přírodovědný průzkum
JHC704_prilohaDokumentaceDOC_6.pdf (30873 kB) - 14.11.2017 09:11:19
dendrologický průzkum
JHC704_prilohaDokumentaceDOC_7.pdf (68040 kB) - 14.11.2017 09:12:05
vliv na krajinný ráz
JHC704_prilohaDokumentaceDOC_8.pdf (109910 kB) - 14.11.2017 09:13:15
seznam příloh
JHC704_prilohaDokumentaceDOC_9.pdf (175 kB) - 14.11.2017 09:13:56
výkresy
JHC704_prilohaDokumentaceDOC_10.zip (94358 kB) - 14.11.2017 09:25:58
Informace o dokumentaci: JHC704_infDokumentace.pdf (328 kB) - 14.11.2017 09:27:17
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Tomášek Josef Ing., CSc.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: JHC704_posudek.pdf (1563 kB) - 20.03.2018 10:35:12
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
JHC704_inf1VP.pdf (257 kB) - 19.12.2017 10:59:29
Zápis z 1. veřejného projednání: JHC704_zapis1VP.pdf (389 kB) - 19.01.2018 13:23:04
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
14.03.2018
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: JHC704_zaveryStan.pdf (926 kB) - 15.03.2018 08:13:30
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: