Záměry na území ČR
Kód záměru: JHC707
Název záměru: Novostavba zimoviště pro skot na farmě Zárybničná Lhota
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: I/1.7;§4 odst. 1 písm. b
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihočeský krajTáborTáborZárybničná Lhota
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 22.01.2015 07:46
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Ing. Lucie Macourková Janů, Na Kopci 98, 391 56 Tábor
IČ oznamovatele: 72080124
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
22.12.2014
Termín pro zaslání vyjádření: 11.01.2015
Zpracovatel oznámení: Vraný Miroslav Ing.
Text oznámení záměru: JHC707_oznameni.pdf (2571 kB) - 19.12.2014 11:48:39
Informace o oznámení: JHC707_infOznam.pdf (438 kB) - 19.12.2014 11:48:39
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
21.01.2015
Závěry zjišťovacího řízení: JHC707_zjistovaci.pdf (568 kB) - 22.01.2015 07:46:23
Informace o závěru zjišťovacího řízení: JHC707_infZjistovaci.pdf (441 kB) - 22.01.2015 07:46:23
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
JihočeskýTáborMěstský úřad Tábor
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: