Záměry na území ČR
Kód záměru: JHC719
Název záměru: Obchodní galerie Písek
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/10.6
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihočeský krajPísekPísekPísek
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 05.03.2015 07:50
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Retail Park Písek s.r.o., Václavské náměstí 834/17, 110 00 Praha - Nové Město
IČ oznamovatele: 03012948
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
03.02.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 23.02.2015
Zpracovatel oznámení: Pešková Hana Ing.
Text oznámení záměru: JHC719_oznameni.zip (22065 kB) - 03.02.2015 10:38:14
Informace o oznámení: JHC719_infOznam.pdf (492 kB) - 03.02.2015 10:38:14
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
05.03.2015
Závěry zjišťovacího řízení: JHC719_zjistovaci.zip (2949 kB) - 05.03.2015 07:50:04
Informace o závěru zjišťovacího řízení: JHC719_infZjistovaci.pdf (449 kB) - 05.03.2015 07:50:04
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
JihočeskýPísekMěstský úřad Písek
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: