Záměry na území ČR
Kód záměru: JHC722
Název záměru: Objekt neveřejné čerpací stanice pohonných hmot v areálu Pekárny Vacov na pozemcích parc. č. st. 91, 743/12, k.ú. Vacov
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/10.4
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihočeský krajPrachaticeVacovVacov
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 17.03.2015 10:17
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: NoVy Vacov, spol. s r.o., 384 86 Vacov 28
IČ oznamovatele: 47237210
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ne
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
13.02.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 05.03.2015
Zpracovatel oznámení:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: JHC722_oznameni.zip (4124 kB) - 12.02.2015 10:44:25
Informace o oznámení: JHC722_infOznam.pdf (456 kB) - 12.02.2015 10:44:25
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
16.03.2015
Závěry zjišťovacího řízení: JHC722_zjistovaci.zip (1735 kB) - 17.03.2015 10:17:47
Informace o závěru zjišťovacího řízení: JHC722_infZjistovaci.pdf (413 kB) - 17.03.2015 10:17:47
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
JihočeskýPrachaticeMěstský úřad Vimperk
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: