Záměry na území ČR
Kód záměru: JHC729
Název záměru: Modernizace farmy Chvalovice
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/1.5
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihočeský krajPrachaticeChvaloviceChvalovice u Netolic
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 18.05.2015 09:38
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Zemědělsko - obchodní družstvo se sídlem v Němčicích, Němčice čp. 53, 384 11 Netolice, IČ: .
IČ oznamovatele: 00112968
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
02.04.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 23.04.2015
Zpracovatel oznámení: Přílepek Radek Ing.
Text oznámení záměru: JHC729_oznameni.pdf (3623 kB) - 31.03.2015 14:12:55
Informace o oznámení: JHC729_infOznam.pdf (63 kB) - 03.04.2015 13:35:30
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
18.05.2015
Datum nabytí právní moci: 19.06.2015
Závěry zjišťovacího řízení: JHC729_zjistovaci.pdf (1557 kB) - 18.05.2015 09:38:16
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
JihočeskýPrachaticeMěstský úřad Netolice
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: