Záměry na území ČR
Kód záměru: JHC736
Název záměru: Čerpací stanice nafty v areálu autobusového nádraží Vimperk
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/10.4
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihočeský krajPrachaticeVimperkVimperk
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 26.06.2015 06:40
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s., Žižkova třída 1321/1, 370 01 České Budějovice
IČ oznamovatele: 26060451
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
26.05.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 15.06.2015
Zpracovatel oznámení: * Nezpracováno autorizovanou osobou
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: JHC736_oznameni.zip (2015 kB) - 26.05.2015 11:42:20
Informace o oznámení: JHC736_infOznam.pdf (1520 kB) - 26.05.2015 11:42:20
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
25.06.2015
Datum nabytí právní moci: 25.07.2015
Závěry zjišťovacího řízení: JHC736_zjistovaci.pdf (600 kB) - 26.06.2015 06:40:07
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
JihočeskýPrachaticeMěstský úřad Vimperk
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: