Záměry na území ČR
Kód záměru: JHC743
Název záměru: OMD Hroby
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/1.5;§4 odst. 1 písm. c
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihočeský krajTáborRadenínHroby
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 07.08.2015 12:40
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Zemědělské družstvo Hroby, Hroby 12, 391 55 Chýnov
IČ oznamovatele: 14504201
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
10.07.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 30.07.2015
Zpracovatel oznámení: Přílepek Radek Ing.
Text oznámení záměru: JHC743_oznameni.pdf (1360 kB) - 10.07.2015 10:33:08
Informace o oznámení: JHC743_infOznam.pdf (439 kB) - 10.07.2015 10:33:08
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
10.08.2015
Datum nabytí právní moci: 10.09.2015
Závěry zjišťovacího řízení: JHC743_zjistovaci.zip (879 kB) - 07.08.2015 12:40:23
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
JihočeskýTáborMěstský úřad Chýnov
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: