Záměry na území ČR
Kód záměru: JHC750
Název záměru: Novostavba stáje pro skot Hlavatce
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/1.5
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihočeský krajČeské BudějoviceHlavatceHlavatce u Českých Budějovic
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 29.10.2015 08:56
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Jan Staněk, Hlavatce č.p. 17, 373 48 Dívčice
IČ oznamovatele: 72087919
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
14.09.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 05.10.2015
Zpracovatel oznámení: Přílepek Radek Ing.
Text oznámení záměru: JHC750_oznameni.pdf (1160 kB) - 11.09.2015 10:33:47
Informace o oznámení: JHC750_infOznam.pdf (64 kB) - 23.09.2015 09:06:54
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
29.10.2015
Závěry zjišťovacího řízení: JHC750_zjistovaci.pdf (72 kB) - 29.10.2015 08:56:41
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
JihočeskýČeské BudějoviceKrajský úřad Jihočeského kraje
JihočeskýČeské BudějoviceMagistrát města České Budějovice
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: