Záměry na území ČR
Kód záměru: JHC755
Název záměru: Stáj pro výkrm býků Střelské Hoštice
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/1.5
Umístění:
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 02.12.2015 07:11
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Pošumaví, a.s., Střelské Hoštice 194, 387 15 Střelské Hoštice
IČ oznamovatele: 26018527
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
16.10.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 05.11.2015
Zpracovatel oznámení: Vraný Miroslav Ing.
Text oznámení záměru: JHC755_oznameni.pdf (4723 kB) - 16.10.2015 09:48:03
Informace o oznámení: JHC755_infOznam.pdf (475 kB) - 16.10.2015 09:48:03
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
26.11.2015
Datum nabytí právní moci: 29.12.2015
Závěry zjišťovacího řízení: JHC755_zjistovaci.zip (1888 kB) - 02.12.2015 07:11:12
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
JihočeskýStrakoniceMěstský úřad Strakonice
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: