Záměry na území ČR
Kód záměru: JHC763
Název záměru: Výroba nátěrových hmot Viton s.r.o.
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/7.2
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihočeský krajČeské BudějovicePlanáPlaná u Českých Budějovic
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 06.01.2016 14:46
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: VITON s.r.o., Třída Čs. armády 167, 39181 Veselí nad Lužnicí - Veselí nad Lužnicí II
IČ oznamovatele: 25164953
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
08.12.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 28.12.2015
Zpracovatel oznámení: Kovář Stanislav Ing., arch., CSc.
Text oznámení záměru: JHC763_oznameni.zip (83128 kB) - 08.12.2015 09:38:47
Informace o oznámení: JHC763_infOznam.pdf (462 kB) - 08.12.2015 09:41:28
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
06.01.2016
Datum nabytí právní moci: 06.02.2016
Závěry zjišťovacího řízení: JHC763_zjistovaci.zip (1488 kB) - 06.01.2016 14:46:08
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: