Záměry na území ČR
Kód záměru: JHC776
Název záměru: Obnova řadu surové vody Římov – Plav, I. etapa - Doudleby
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Ukončeno z jiných důvodů
Důvody ukončení záměru: JHC776_duvodyUkonceni.pdf (325 kB) - 22.06.2016 09:02:39
Zařazení: I/3.7
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihočeský krajČeské BudějoviceDoudlebyDoudleby
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 22.06.2016 09:02
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Jihočeský vodárenský svaz z.s.p.o.
IČ oznamovatele: 49021117
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
09.05.2016
Termín pro zaslání vyjádření: 30.05.2016
Zpracovatel oznámení: * Nezpracováno autorizovanou osobou
Text oznámení záměru: JHC776_oznameni.zip (3634 kB) - 09.05.2016 13:08:16
Informace o oznámení: JHC776_infOznam.pdf (311 kB) - 09.05.2016 13:58:09
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení:
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: