Záměry na území ČR
Kód záměru: JHC780
Název záměru: Rozšíření parkovacích ploch Engel Kaplice
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/10.6
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihočeský krajČeský KrumlovKapliceKaplice
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: Mon Jul 18 13:35:31 CEST 2016
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Delta Projektconsult s. r. o., Komenského nám. 1342/7, 67401 Třebíč - Horka-Domky
IČ oznamovatele: 25543717
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Wed Jun 08 00:00:00 CEST 2016
Termín pro zaslání vyjádření: Tue Jun 28 00:00:00 CEST 2016
Zpracovatel oznámení: Rimmel Vladimír Ing.
Text oznámení záměru: JHC780_oznameni.zip (135069 kB) - 07.06.2016 13:47:38
Informace o oznámení: JHC780_infOznam.pdf (316 kB) - 07.06.2016 13:47:38
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Thu Jul 14 00:00:00 CEST 2016
Datum nabytí právní moci: Tue Aug 16 00:00:00 CEST 2016
Závěry zjišťovacího řízení: JHC780_zjistovaci.zip (2620 kB) - 18.07.2016 13:35:31
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
JihočeskýČeský KrumlovMěstský úřad Kaplice
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: