Záměry na území ČR
Kód záměru: JHC787
Název záměru: Skladová zóna Boršov nad Vltavou I.
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Ukončeno z jiných důvodů
Podlimitní:
Důvody ukončení záměru: JHC787_duvodyUkonceni.pdf (269 kB) - 12.09.2016 09:34:10
Zařazení: II/10.6
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihočeský krajČeské BudějoviceBoršov nad VltavouBoršov nad Vltavou
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 12.09.2016 09:34
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: EVIDENT – INVEST, a.s., Pod Dálnicí 469/12, 140 00 Praha 4 – Michle prostřednictvím CENTRUM Teplice, spol. s r. o., Josefa Suka 1346/3, 415 01 Teplice
IČ oznamovatele: 40230503
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
25.07.2016
Termín pro zaslání vyjádření: 14.08.2016
Zpracovatel oznámení: Vraný Miroslav Ing.
Text oznámení záměru: JHC787_oznameni.zip (14356 kB) - 25.07.2016 14:55:30
Informace o oznámení: JHC787_infOznam.pdf (239 kB) - 25.07.2016 14:51:24
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení:
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
JihočeskýČeské BudějoviceMagistrát města České Budějovice
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: