Záměry na území ČR
Kód záměru: JHC797
Název záměru: Stavební úpravy a přístavba výkrmny jalovic v areálu farmy Olšov
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/1.5
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihočeský krajČeský KrumlovHorní PlanáHorní Planá
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 25.11.2016 08:23
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: FARMA MILNÁ, s.r.o., Milná 47, 382 26 Frymburk
IČ oznamovatele: 49018345
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
27.09.2016
Termín pro zaslání vyjádření: 17.10.2016
Zpracovatel oznámení: * Nezpracováno autorizovanou osobou
Text oznámení záměru: JHC797_oznameni.zip (9441 kB) - 27.09.2016 08:20:42
Informace o oznámení: JHC797_infOznam.pdf (346 kB) - 27.09.2016 11:54:32
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
09.11.2016
Závěry zjišťovacího řízení: JHC797_zjistovaci.zip (10271 kB) - 09.11.2016 10:28:42
Informace o závěru zjišťovacího řízení: JHC797_infZjistovaci.pdf (315 kB) - 25.11.2016 08:23:15
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: