Záměry na území ČR
Kód záměru: JHC799
Název záměru: Prášková lakovna firmy LEIFHEIT Blatná
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/4.2
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihočeský krajStrakoniceBlatnáBlatná
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 25.11.2016 13:58
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: LEIFHEIT s.r.o., Sádlov 1300, 38801 Blatná
IČ oznamovatele: 62497880
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
27.10.2016
Termín pro zaslání vyjádření: 16.11.2016
Zpracovatel oznámení: * Nezpracováno autorizovanou osobou
Text oznámení záměru: JHC799_oznameni.zip (15708 kB) - 31.10.2016 13:14:22
Informace o oznámení: JHC799_infOznam.pdf (328 kB) - 27.10.2016 08:50:33
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
25.11.2016
Datum nabytí právní moci: 28.12.2016
Závěry zjišťovacího řízení: JHC799_zjistovaci.zip (957 kB) - 25.11.2016 13:58:38
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
JihočeskýStrakoniceMěstský úřad Blatná
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: