Záměry na území ČR
Kód záměru: JHC805
Název záměru: Vybudování recyklační plochy pro zpracování stavebních odpadů a linky pro úpravu SKO v areálu stávající skládky Vydlaby
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Ukončeno z jiných důvodů
Důvody ukončení záměru: JHC805_duvodyUkonceni.pdf (1277 kB) - 13.02.2017 12:44:50
Zařazení: II/10.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihočeský krajPísekPísekSmrkovice
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 13.02.2017 12:44
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: ODPADY PÍSEK s.r.o., Vydlaby 175, 397 01 Písek
IČ oznamovatele: 49062417
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
06.01.2017
Termín pro zaslání vyjádření: 26.01.2017
Zpracovatel oznámení: * Nezpracováno autorizovanou osobou
Text oznámení záměru: JHC805_oznameni.zip (11601 kB) - 06.01.2017 08:23:40
Informace o oznámení: JHC805_infOznam.pdf (1586 kB) - 06.01.2017 08:23:40
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení:
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: