Záměry na území ČR
Kód záměru: JHC807
Název záměru: Navýšení objemu nádrže čerpací stanice na pozemku p.č. 1100/36 v k.ú. Besednice
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/10.4
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihočeský krajČeský KrumlovBesedniceBesednice
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 14.03.2017 12:34
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: SOHORS spol. s r.o., Žár 70, 374 01 Trhové Sviny
IČ oznamovatele: 46683941
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
17.01.2017
Termín pro zaslání vyjádření: 06.02.2017
Zpracovatel oznámení:
Text oznámení záměru: JHC807_oznameni.zip (2292 kB) - 18.01.2017 14:00:49
Informace o oznámení: JHC807_infOznam.pdf (303 kB) - 18.01.2017 14:00:49
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
03.03.2017
Datum nabytí právní moci: 04.04.2017
Závěry zjišťovacího řízení: JHC807_zjistovaci.zip (1170 kB) - 14.03.2017 12:34:27
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
JihočeskýČeský KrumlovMěstský úřad Kaplice
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: