Záměry na území ČR
Kód záměru: JHC810
Název záměru: Recyklační dvůr Borek u Dačic
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/10.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihočeský krajJindřichův HradecDačiceBorek u Dačic
Jihočeský krajJindřichův HradecDobrohošťDobrohošť
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 14.03.2017 12:20
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Recyklační dvůr s.r.o., Borecký dvůr, Borek 20, 380 01 Dačice
IČ oznamovatele: 05530521
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
27.01.2017
Termín pro zaslání vyjádření: 16.02.2017
Zpracovatel oznámení: Čepelík Jan Mgr.
Text oznámení záměru: JHC810_oznameni.pdf (3885 kB) - 26.01.2017 13:30:44
Informace o oznámení: JHC810_infOznam.pdf (242 kB) - 26.01.2017 13:29:25
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
13.03.2017
Datum nabytí právní moci: 13.04.2017
Závěry zjišťovacího řízení: JHC810_zjistovaci.zip (878 kB) - 14.03.2017 12:20:28
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
JihočeskýJindřichův HradecMěstský úřad Dačice
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: