Záměry na území ČR
Kód záměru: JHC818
Název záměru: Obnova řadu surové vody Římov – Plav, I. etapa - Doudleby
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/3.7
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihočeský krajČeské BudějoviceDoudlebyDoudleby
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 11.08.2017 10:42
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Jihočeský vodárenský svaz
IČ oznamovatele: 49021117
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
30.03.2017
Termín pro zaslání vyjádření: 19.04.2017
Zpracovatel oznámení: Vraný Miroslav Ing.
Text oznámení záměru: JHC818_oznameni.zip (11565 kB) - 30.03.2017 11:06:41
Informace o oznámení: JHC818_infOznam.pdf (156 kB) - 30.03.2017 11:12:29
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
12.05.2017
Datum nabytí právní moci: 15.06.2017
Závěry zjišťovacího řízení: JHC818_zjistovaci.pdf (556 kB) - 15.05.2017 15:45:09
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
JihočeskýČeské BudějoviceMagistrát města České Budějovice
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: