Záměry na území ČR
Kód záměru: JHC822
Název záměru: Přestavba tří hal pro chov prasat na chov drůbeže v areálu porodny prasnic ve Stráži nad Nežárkou
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/1.5
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihočeský krajJindřichův HradecStráž nad NežárkouStráž nad Nežárkou
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 11.07.2017 09:22
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Bohemia Vitae Jindřichův Hradec, a.s., Jarošov nad Nežárkou 23, 378 41, Jarošov nad Nežárkou, IČO:
IČ oznamovatele: 48201987
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
12.05.2017
Termín pro zaslání vyjádření: 02.06.2017
Zpracovatel oznámení: * Nezpracováno autorizovanou osobou
Text oznámení záměru: JHC822_oznameni.pdf (1075 kB) - 10.05.2017 17:24:26
Informace o oznámení: JHC822_infOznam.pdf (64 kB) - 11.05.2017 17:20:44
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
11.07.2017
Závěry zjišťovacího řízení: JHC822_zjistovaci.pdf (86 kB) - 11.07.2017 09:22:41
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
JihočeskýJindřichův HradecMěstský úřad Jindřichův Hradec
JihočeskýČeské BudějoviceKrajský úřad Jihočeského kraje
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: Na žádost oznamovatele prodloužen termín pro vyjádření do 2.7.2017, z důvodu upřesnění druhů ventilátorů pro KHS.