Záměry na území ČR
Kód záměru: JHC824
Název záměru: Kompostárna Turovec
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/10.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihočeský krajTáborTurovecTurovec
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: Mon Jun 19 12:29:20 CEST 2017
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: LAMA servis s.r.o., 39121 Turovec 96
IČ oznamovatele: 04328566
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Fri May 19 00:00:00 CEST 2017
Termín pro zaslání vyjádření: Thu Jun 08 00:00:00 CEST 2017
Zpracovatel oznámení: * Nezpracováno autorizovanou osobou
Text oznámení záměru: JHC824_oznameni.zip (23716 kB) - 19.05.2017 13:14:45
Informace o oznámení: JHC824_infOznam.pdf (371 kB) - 19.05.2017 13:14:45
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Mon Jun 19 00:00:00 CEST 2017
Datum nabytí právní moci: Thu Jul 20 00:00:00 CEST 2017
Závěry zjišťovacího řízení: JHC824_zjistovaci.zip (1023 kB) - 19.06.2017 12:29:20
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
JihočeskýTáborMěstský úřad Chýnov
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: