Záměry na území ČR
Kód záměru: JHC827
Název záměru: Podniková čerpací stanice PHM VIASFALT
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/10.4
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihočeský krajTáborSoběslavSoběslav
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: Fri Aug 04 07:00:20 CEST 2017
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: VIASFALT spol. s r.o., Na Švadlačkách 478, Soběslav II, 392 01 Soběslav
IČ oznamovatele: 43832814
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Thu Jun 15 00:00:00 CEST 2017
Termín pro zaslání vyjádření: Wed Jul 05 00:00:00 CEST 2017
Zpracovatel oznámení: Obal Libor Ing.
Text oznámení záměru: JHC827_oznameni.zip (4521 kB) - 15.06.2017 13:14:15
Informace o oznámení: JHC827_infOznam.pdf (1565 kB) - 15.06.2017 13:14:15
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Thu Aug 03 00:00:00 CEST 2017
Datum nabytí právní moci: Tue Sep 05 00:00:00 CEST 2017
Závěry zjišťovacího řízení: JHC827_zjistovaci.pdf (5441 kB) - 04.08.2017 07:00:20
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
JihočeskýTáborMěstský úřad Soběslav
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: